Bộ điều khiển và giám sát cho thiết bị IoT LPWA

  MKE giới thiệu thiết bị dùng kết nối cho việc điều khiển và giám sát nguồn cho phụ tải dùng IoT.

  • Street lighting panel control and monitoring unit
  • Power supply: Direct connection
  • Network interface: NB-IoT
  • Security: AES128/256-bit encryption and key rotation per session
  • Voltage input range: 0V – 265V / 45-65 Hz
  • Input: R, S, T voltage inputs | R, S, T, N current inputs | 2 x Digital input
  • Connectors: Voltage (R,S,T,N) | Current (R,S,T,N) | RF | GPS USB
  • Antennas: 2 x SMA
  • Output: 1 x Dry contact relay (230V, max 12A)
  • Display: LCD
  • Precision Real Time Clock (RTC): Battery operated
  • Battery operation time: Up to 12 hours
  • GPS: Location and time

  Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.