Bộ điều khiển và giám sát cho thiết bị IoT LPWA

  MKE giới thiệu thiết bị dùng kết nối cho việc điều khiển và giám sát nguồn cho phụ tải dùng IoT.

  • Street lighting panel control and monitoring unit
  • Power supply: Direct connection
  • Network interface: NB-IoT
  • Security: AES128/256-bit encryption and key rotation per session
  • Voltage input range: 0V – 265V / 45-65 Hz
  • Input: R, S, T voltage inputs | R, S, T, N current inputs | 2 x Digital input
  • Connectors: Voltage (R,S,T,N) | Current (R,S,T,N) | RF | GPS USB
  • Antennas: 2 x SMA
  • Output: 1 x Dry contact relay (230V, max 12A)
  • Display: LCD
  • Precision Real Time Clock (RTC): Battery operated
  • Battery operation time: Up to 12 hours
  • GPS: Location and time
  Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET.