Bộ chuyển tín hiệu dòng điện – AC Transducer CIR

MKE giới thiệu quý khách loại Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC hiệu CELSA (Alternating current transducer – CIR)

Loại: CIR và CIR/I

Input: 1A hoặc 5A

Output: 0-10VDC / 0-20mA / 4-20mA

Aux.: 24V DC / 230V AC

Hiệu CELSA. Made in Spain

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu CIR tại ĐÂY.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET...