Biến dòng SMK – SMG Analog output

MKE giới thiệu quý khách loại biến dòng CELSA (Analog output)

Loại: SMK

Dòng sơ cấp: 100A – 1500A

  • SMK – SMGDesign with 0-20 mA or 0-10 V output without auxiliary supply
  • SMK/I – SMG/I: Design with 4-20 mA output and auxiliary supply 230 VAC or 24 VDC (indication the order)

Cách điện: 5kV/ 1 phút, chịu nhiệt lớp E (120 °C)

Hiệu CELSA. Made in Spain

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu SMK – SMG tại ĐÂY. Tài liệu đặc tính chung tại ĐÂY

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET...