MKE nhập khẩu và phân phối biến dòng với thiết kế mới có tiết diện trong lớn, phụ kiện cố định giúp lắp đặt thuận lơi mọi yêu cầu.
 • Dùng cho hệ thống điện hạ thế 50/ 60Hz.
 • Cách điện chịu nhiệt lớp E.
 • Ith = 60In; Idyn = 2.5 Ith (Min 100kA)
 • Dùng được đến Um = 0.72kV.
 • Điện áp chịu đến 4kV/min.
 • Hệ số án toàn: FS.5 or FS.10
 • Loại vỏ đúc Nylon dẻo, chịu va đập, chống cháy UL 94 V2
 • Lỏi từ vật liêu CRGO giúp bão hòa chống quá dòng ngỏ ra.
 • Dây điện từ đồng mạ cách điện 2 lớp, H.
 • Các ốc/ vít ngỏ ra mạ Nikel.
 • Có nấp che cho cực ngỏ ra.

NE 3WST/NE 4WST

Project Image

NE 3WST/NE 4WST NE 3WST NE 4WST
Sec – 5A Sec – 1A Sec – 5A Sec – 1A
Max. VA Max. VA Max. VA Max. VA
Primary Current Class – 1.0 Class- Class – 0.5 Class – 1.0 Class – 1.0
5 5 5 10 10 10
6 5 5 10 10 10
7.5 5 5 10 10 10
10 5 5 10 10 10
12.5 5 5 10 10 10
15 5 5 10 10 10
20 5 5 10 10 10
25 5 5 10 10 10
30 5 5 10 10 10

 


Project Image

NE 4WPL6/NEM5WPL6

NE 4WPL6/NEM5WPL6 NE 4WPL6 NEM5WPL6
Sec – 5A Sec – 1A Sec – 5A Sec – 1A
Max. VA Max. VA Max. VA Max. VA
Primary Current Class -0.5 Class- 1.0 Class-1.0 Class – 0.5 Class – 1.0 Class – 1.0
5 5 5 5 15 15 15
6 5 5 5 15 15 15
7.5 5 5 5 15 15 15
10 5 5 5 15 15 15
12.5 5 5 5 15 15 15
15 5 5 5 15 15 15
20 5 5 5 15 15 15
25 5 5 5 15 15 15
30 5 5 5 15 15 15
40 5 5 5 15 15 15

Project Image

NEM 5WPL8/NEM 5WPL10

NEM 5WPL8/ NEM 5WPL10 NEM 5WPL8 NEM 5WPL10
Sec – 5A Sec – 1A Sec – 5A Sec – 1A
Max. VA Max. VA Max. VA Max. VA
Primary Current Class -0.5 Class- 1.0 Class-1.0 Class – 0.5 Class – 1.0 Class – 1.0
50 15 15 15
60 15 15 15
75 15 15 15
80 15 15 15 15 15 15
100 15 15 15
MKE có sẵn 1 số dòng cơ bản, và các dòng đặt biệt (1/5A; 2.5/5A; 4/5A; 7.5/5A; 12.5/5A…) các dòng khác đặt hàng theo yêu cầu.