Biến dòng hạ thế ngoài trời, loại kẹp VIZ

Type VIZ – two pieces

Two-pieces cast resin. Current transformer Type VIZ for indoor use.

Dòng sơ cấp: 50 – 10000A | Thứ cấp: 1A/ 5A

Hệ số bảo vệ: FS5, FS10 | Tần số: 50/60Hz

Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC, DIN EN, BS, CAN, GUS, ANSI etc.

Quý vị vui lòng xem chi tiết bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET...