Biến dòng hạ thế loại VID

Type VID – one piece

One-piece cast resin Current transformer Type VID for indoor use.

Dòng sơ cấp: 50 – 10000A | Thứ cấp: 1A/ 5A

Hệ số bảo vệ: FS5, FS10 | Tần số: 50/60Hz

Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC, DIN EN, BS, CAN, GUS, ANSI etc.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.