Biến dòng bảo vệ NEP 635H

Biến dòng bảo vệ NEP 635H

Dòng sơ/thứ cấp: 300/5a – 2000/5A

Cấp chính xác: 5P10, 5P20, 10P10

Khả năng chịu tải (burden): 5VA, 10VA, 15VA

Có sẵn các dòng: 400/5A 5P10 10VA;

600/5A 5P10 15VA

800/5A 5P10 15VA

1000/5A 5P10 15VA

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu chi tiết tại ĐÂY.

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.