Biến dòng SMU Analog output

MKE giới thiệu quý khách loại biến dòng CELSA (Analog output)

Loại: SMU

Dòng sơ cấp: 10A – 600/5A

  • SMUDesign with 0-20 mA or 0-10 V output without auxiliary supply
  • SMU/I: Design with 4-20 mA output and auxiliary supply 230 VAC or 25 VDC (indication the order)

Cách điện: 5kV/ 1 phút, chịu nhiệt lớp E (120 °C)

Hiệu CELSA. Made in Spain

Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ.

Tải tài liệu SMU tại ĐÂY. Tài liệu đặc tính chung tại ĐÂY

Cảm ơn đã chọn sản phẩm MTECVIET...