OC-EF SIA-B

relay trung thế

MKE đại diện cung cấp thiết bị hiệu FANOX

Advanced OC&EF Self-Powered Relay SIA-B is the most reliable dual powered (Self-Powered + Universal Vaux) relay offering a high performance previously available only in relays with Vaux.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *