TAIK electric

Hiển thị một kết quả duy nhất

Taik Electric has been being devoted to the design, manufacture and marketing of switchboard electrical measuring instruments, which the product category includes digital panel meters (current meter, voltage meter, meter relay, temperature meter, watt meter, energy meter…. ,and son on), dc signal isolated transmitters (RTD isolated transmitter, thermocouple isolated transmitter, load cell isolated transmitter, frequency isolated transmitter…, and so on), ac power transducers (current transducer, voltage transducer, active power transducer, reactive power transducer, watt hour transducer, var hour transducer, power factor transducer, phase angle transducer.….,and so on), reactive power regulators, multifunction power meters, electrical protection relays and the customized products.

Đồng hồ đo điện đa năng, biến dòng, thiết bị bảo vệ, phích ổ cấm công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đóng cắt, bộ sạc xe ôtô công tắt hành trình, công tắt chuyển mạch, tủ điện composite, thang - máng cáp sơn composite, tủ điện phân phối - điều khiển - bảo vệ, thiết bị trung thế, đèn chiếu sáng LED, giải pháp điểu khiển IoT LoRaWAN và điều khiển thông minh