NEWTEK India

NEWTEK chuyên phát triển các thiết bị điện về biến đổi dòng điện dùng đo lường và bảo vệ, cũng như các đồng hồ đo đa năng và thiết bị đo lắp cho tủ điện phân phối trong hệ thống điện.