Biến dòng Mini VST tích hợp chì bảo vệ

Hiển thị một kết quả duy nhất

Current transformer with a fused voltage terminal.
Easy mounting on DIN rail.
“Three-in-one”: current transformers / Voltage terminal / Busbar terminal

Special

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó!. -  Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.