Biến dòng CELSA

Biến dòng đo lường, bảo vệ trung và hạ thế
Current transformers are electrical equipment that converts primary currents to proportional secondary currents that are appropriate to the connected measuring instruments.
Current transformers have a primary winding to which the current to be measured is fed. Measuring instruments are connected to a secondary winding. Current transformers are used for measuring and protecting applications.
It is recommended to apply current transformers for currents of 40 A or higher.

Đồng hồ đo điện đa năng, biến dòng, thiết bị bảo vệ, phích ổ cấm công nghiệp, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đóng cắt, bộ sạc xe ôtô công tắt hành trình, công tắt chuyển mạch, tủ điện composite, thang - máng cáp sơn composite, tủ điện phân phối - điều khiển - bảo vệ, thiết bị trung thế, đèn chiếu sáng LED, giải pháp điểu khiển IoT LoRaWAN và điều khiển thông minh