Counter electricity hour CELSA

KWH Coumter

KWH meter và Bộ đếm CELSA được phân phối bởi MKE

đồng hồ KWH gắn rail chuẩn IEC, ANSI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *