CELSA-Shunts-MKE

Điện trở SHUNT

Điện trở SHUNT của CELSA được phân phối bởi MKE.

điện trở shunt dùng cho đo nguồn DC

Trả lời